Zuzana Hrotková

Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK, 5. ročník


Účelem těchto stránek je prezentace školních pracíVýběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů: Bibliometrie


Významné mezníky vývoje teorie pořádání informací a znalostí v druhé polovině dvacátého století (esej, 2002)


Záznam článku z časopisu ve vstupním formátu UNIMARCUISK

e-mail